تحلیل آماری در IBM SPSS Statistics

کد دوره: ISS-1601
این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی و کاربردهای آن طراحی شده است. SPSS یکی از رایج ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

شرکت کنندگان طی این دوره با چهارچوب تحلیل آماری در SPSS آشنا شده و قادر خواهند بود داده های بدست آمده از پرسشنامه و سایر سیستم های اطلاعاتی را در قالب تکنیک ها و روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل نمایند.

محتوای دوره

 • مدت دوره: 16 ساعت
 • مخاطب دوره:
  دانشجويان و محققان واحدهاي تحقيقاتي
 • مدرس:
  زهرا ذوالقدر
  مدیر گروه آماری دایکه
 • سفارش اختصاصی این دوره
  021-66915961 ✆

 • مروری بر مفاهیم اولیه آمار و احتمال
  • انواع توزیع های آماری
  • شاخص های مرکزی و پراکندگی
 • آشنایی با محیط SPSS
  • ورود داده ها، تعریف متغیرها، بازیابی و ذخیره سازی
  • انواع مقیاس های داده ای
  • برچسب گذاری روی داده ها
 • آماده سازی و تبدیل ها
  • مرتب سازی، تغییر کد، وزن دهی و انتخاب رکوردها
  • یکپارچه سازی و تجمیع داده ها
  • تشخیص داده های پرت
  • روشهای برخورد با داده های گمشده
  • فرمول نویسی و تعریف متغیر
 • آمار توصیفی
  • محاسبه انواع شاخص های آماری
  • رسم انواع نمودارهای آماری
  • برسی توزیع های آماری
 • آمار استنباطی
  • مفاهیم آزمون های فرض
  • آزمون های میانگین و آنالیز واریانس
  • آزمون استقالل و آزمون نیکویی برازش
  • انواع همبستگی ها و آزمون های مرتبط
  • آزمونهای ناپارامتری
 • مباحث دیگر
  • تحلیل عاملی اکتشافی
  • مدل رگرسیون خطی
  • مدل رگرسیون لوجستیک
  • تحلیل ممیزی
  • تعیین پایایی پرسشنامه
  • تحلیل داده های پرسشنامه ای
 • ثبت نام عمومی این دوره
  387 هزار تومان

  ثبت نام عمومی - با تخفیف
  329 هزار تومان
  افرادی که طی یک سال قبل حداقل در 2 دوره آموزشی دایکه حضور داشته اند یا دارای کارت معتبر دانشجویی می باشند

مشتریان و همکاران دایکه


  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

  • دانشگاه صنعتی شریف

  • دانشگاه صنعتی شریف مرکز کیش

  • دانشگاه تهران

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  • دانشگاه صنعتی شاهرود

  • دانشگاه آزاد اسلامی

  • بانک سامان

  • بانک تجارت

  • بانک توسعه صادرات

  • بانک سپه

  • بانک اقتصاد نوین

  • بانک مسکن

  • بیمه سامان

  • بیمه مرکزی ایران

  • شرکت خودروسازی سایپا

  • شرکت خودروسازی پارس خودرو

  • پرشیا خودرو، نمایندگی رسمی بی ام دبلیو

  • سازمان مدیریت صنعتی

  • نیروی انتظامی ایران

  • سازمان تامین اجتماعی

  • شرکت ملی نفت ایران

  • شرکت ذوب آهن اصفهان

  • شرکت کیش ویر

  • ایرانسل

  • همراه اول

  • شرکت خدمات اینفورماتیک ایران

  • گروه سایت های پرشین بلاگ