داده کاوی و روش حل مساله (نسخه قدیمی)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
دوره
اطلاعات تکمیلی
این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است.

درباره دوره

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده‌سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است. درک درست از صورت مساله های مختلف این حوزه و دستیابی به یک بینش جامع نسبت به روش حل مساله، شما را آماده میکند تا در ادامه این مسیر با نگاه بازتری گام بردارید.

محتوای دوره

بازکردن همه
بخش اول: مفاهیم، کلیات و ضرورت ها
بخش دوم: آشنایی با ابزار و آماده سازی داده ها
بخش سوم: مدلسازی و ارزیابی