منابع داده (نسخه قدیم)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
امروزه داده های عملیاتی سازمان ها و شرکتها فقط در یک نوع منبع داده ای ذخیره نمی شوند و شما به عنوان یک متخصص داده مجبور خواهید شد تا با انواع پایگاه داده، انبارهای داده، داده های تحت وب، API ها و… کار کرده و داده های موردنیاز خود را از این منابع واکشی کنید.

درباره دوره

امروزه داده های عملیاتی سازمان ها و شرکتها فقط در یک نوع منبع داده ای ذخیره نمی شوند و شما به عنوان یک متخصص داده مجبور خواهید شد تا با انواع پایگاه داده، انبارهای داده، داده های تحت وب، API ها و… کار کرده و داده های موردنیاز خود را از این منابع واکشی کنید. به کمک این دوره می توانید با توجه به نوع و ابعاد مساله، نیاز داده ای خود را از منابع مختلف پایگاه داده های رابطه ای، API ها و داده های وب تامین کرده و براحتی هر داده ای که نیاز دارید را از این منابع واکشی کنید.