مشاوره رایگان

داده كاوي، در سيستم ها و فرآيندهاي پيچيده اي كه قوانين عملكردي آنها براي مهندسين فرآيند مشخص نيست، مي تواند فراهم كننده اطلاعات مفيدي باشد و دانايي هاي مناسبي را در اختيار مهندسين فرآيند قرار دهد.

قابلیت ابزارهای داده کاوی در نمایش و تحلیل فضاهای اطلاعاتی پیچیده و با ابعاد زیاد، امکان مانيتورينگ فرآيندهاي پيچيده فيزيكي و غيرفيزيكي را در اختیار تحلیل گران و مهندسین حوزه ساخت و تولید قرار می دهد.

مهمترین خدمات قابل ارایه با استفاده از روش های داده کاوی:

  • کنترل فرآیندهای تولیدی؛
  • کنترل کیفیت؛
  • شناسایی عیوب؛
  • نگهداری و تعمیرات؛
  • پیش بینی خصوصیات محصول مانند کیفیت، استحکام، کشش.