کاربری لینوکس و داکر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1 میلیون و 80 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته سوم