برنامه نویسی در پایتون

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2 میلیون 880 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته چهارم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته پنجم
هفته ششم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته هفتم
هفته هشتم