وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
شروع دوره را کلیک کنید..
با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف، نیاز به خودکار سازی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، روند فزاینده‌ای داشته است. دانش هوش مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رفع این نیازها، از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشینی استفاده میکند.

درباره دوره

یکی از وجوه تمایز بین تحلیلگران داده و دانشمندان داده، درک عمیق از پشت پرده الگوریتم ها و قابلیت ایجاد تغییر و بهبود عملکرد آنها، با شناخت ریاضیات آنهاست. این دوره آموزشی، به معرفی مفاهیم و الگوریتم های اصلی حوزه یادگیری ماشین می‌پردازد. درواقع شما در این دوره مبانی و تئوری تکنیکهای مختلف یادگیری ماشین را آموخته و با الگوریتمهای متعددی که برای هر روش وجود دارد آشنا می شوید. هدف اصلی برگزاری این دوره ایجاد یک تسلط نسبی بر مبانی ریاضی الگوریتمها  و روشهای پیاده سازی و کاربرد آنها  در محیط Python می باشد.

محتوای این کورس در کنار کورس یادگیری عمیق  محتوای مسیر جونیور دیتاساینتیست را پوشش می دهد و آمادگی لازم برای موقعیت شغلی جونیور دیتا ساینتیست را فراهم می کند.

محتوای این مسیر به عنوان گام سوم مسیر دانشمند داده هست.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم