بخش اول: مفاهیم، کلیات و ضرورت ها
بخش دوم: آشنایی با ابزار و آماده سازی داده ها
بخش سوم: مدلسازی و ارزیابی

پارت اول: چالش ها و ضرورت های داده کاوی

در این ویدئو درباره مفاهیم اولیه و ضرورت های بکارگیری داده کاوی صحبت می کنیم و سعی می کنیم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

  • انواع داده ها و تفاوت آنها در موضوع و ساختار چیست و چه محدودیتی در رویکردهای تحلیلی دارد؟
  • چرا و از چه زمانی داده کاوی مطرح شد؟
  • جایگاه داده کاوی در پروژه های داده محور سازمانی مانند پروژه های هوش کسب و کار (BI) کجاست؟
  • ساختار مناسب یک تیم داده محور در سازمان شامل چه نقش هایی می باشد؟
  • تفاوت نقش های دانشمند داده | تحلیلگر داده | مهندسی داده چیست؟
  • اهمیت استراتژیک داده کاوی در ایران و جهان چگونه است؟