داده‌کاوی و حل مساله

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2 میلیون و 880 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

درباره دوره

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده‌سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است. درک درست از صورت مساله های مختلف این حوزه و دستیابی به یک بینش جامع نسبت به روش حل مساله، شما را آماده میکند تا در ادامه این مسیر با نگاه بازتری گام بردارید.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
پروژه عملی کورس داده کاوی
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم