در استفاده از مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی مانند تمام الگوریتم‌های حوزه علم داده، شناخت مناسب از ساختار و معماری الگوریتم و همچنین پارامترهای تعیین کننده در کیفیت خروجی مدل یا همان هایپرپارامترها، ضروری است.
در این ویدیو بطور خلاصه به این موضوع پرداخته شده و ویدیوی کامل آن به همراه مثال‌ها و پروژه‌های تمرینی مناسب، در کورس “یادگیری ماشین” بعنوان یکی از دوره های مسیر جامع “دانشمند داده” در گروه دایکه قابل دسترسی می باشد.