همزمان با نمایشگاه الکامپ ۹۷ سه رونمایی مهم روی داد:

  • سامانه تحلیلی دایکر
  • مسیرهای آموزشی جدید
  • وبسایت جدید دایکه

سپاس و تشکر از تمامی دوستانی که در مدت نمایشگاه الکامپ بصورت حضوری یا غیرحضوری انرژی زیادی به ما دادند.