ابزارهای زیادی برای کار با داده ها و ایجاد گزارشات تحلیلی یا توصیفی وجود دارند. اما تجهیز شدن به یک زبان برنامه نویسی قدرتمند مثل پایتون می تواند شما را بدون محدودیت های نرم افزاری به هدفتان برساند. قدرت مانور شما در مواجهه با انواع داده ها افزایش می یابد و همیشه برای بهبود نتایج دستتان باز خواهد بود.

کد دوره: Py-1801

 • مدت دوره: 24 ساعت
 • مخاطب دوره: دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان علاقه منده به حوزه داده
 • دوره های پیش نیاز: آمار و احتمال کاربردی
 • مدرسین دوره: فوآد ابوترابی

دستاورد دوره

شرکت کنندگان پس از پایان این دوره، با مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی در محیط پایتون آشنا شده و می توانند به فراخوانی، پاکسازی و آماده سازی داده ها و همچنین تحلیل توصیفی و مصورسازی آن بپردازند. استفاده از کتابخانه های Pandas, Matplotlib و… برای تحلیل اولیه و گزارش گیری از داده ها در این دوره مدنظر می باشد.

محتوای دوره

 • بخش اول: مباحث مقدماتی 

  • پیشگفتار
  • نصب و راه اندازی
  • شیوه های متفاوت استفاده و اجرا
  • نگاهی بر ویرایشگرها
  • مفاهیم و قواعد نحوی
  • خطاها در پایتون
 • بخش دوم: عملگرها و عملوندها

 • بخش سوم: ساختمان داده

  • رشته ها
  • اعداد صحیح و اعشاری
  • مجموعه ها
  • لیست ها
  • دیکشنری ها
  • تاپل ها
  • فایل‌ها و stream ها
 • بخش چهارم: حلقه ها

  • حلقه for
  • حلقه while
  • تکنیک های حلقه
  • Generator
 • بخش پنجم: تصمیم گیری

  • شرط با if
  • شرط با while
  • تکنیک های تصمیم گیری
 • بخش ششم: توابع در پایتون

 • بخش هفتم: کلاس ها و ارث بری

 • بخش هشتم: کتابخانه های مرتبط با داده کاوی

  • کتابخانه Numpy
  • کتابخانه Matplotlib
  • کتابخانه Pandas
  • کتابخانه Pandasql
  • کتابخانه Scikit-learn

برای مشاهده برنامه زمانی این دوره در تقویم آموزشی دایکه کلیک کنید.