امروزه به دلیل رشد فزاینده علم و تکنولوژی، داده های تولید شده در سازمانها هم فراتر از ساختار معمول خود رفته و با سرعت و تنوع بسیار بالا و در اندازه های خیلی کلانی تولید می شوند. بهمین خاطر دانشمندان داده نیز می بایست خود را به ابزارهای اختصاصی این داده ها تجهیز کرده و توانایی تحلیل این نوع داده ها را داشته باشند.

کد دوره: BD-1901

مباحث ویژه علوم داده - گروه داده کاوی دایکه

دستاورد دوره

شرکت کنندگان در این دوره با اکوسیستم هادوپ و اسپارک آشنا شده و می توانند مهارت های تحلیلی خود را بر بستر داده های کلان با حجم، سرعت و تنوع بالا به کار گرفته و از قابلیت های هادوپ و اسپارک جهت هندل کردن فرایندهای تحلیلی خود استفاده نمایند.

محتوای دوره

1- مقدمه و معرفی

 • انواع داده
 • پایگاه داده های رابطه ای و انبارهای داده OLTP / OLAP
 • فرایندهای ETL و ELT چیست؟
 • محاسبات توزیع شده و ذخیره سازی توزیع شده به چه معناست؟
 • پایگاه داده های No-SQL چیست و چرا استفاده می شود؟
 • کلان داده چیست؟
 • مسائل پایگاه داده ها با داده های کلان!؟
 • منابع کلان داده ها
 • داده های جریانی و پردازش جریانی به چه معناست؟

2- معرفی Apache Hadoop و اکوسیستم هادوپ

 • مروری بر آپاچی هادوپ
 • پردازش داده
 • ذخیره فایل در آپاچی هادوپ
 • عناصر کلاستر در آپاچی هادوپ
 • معماری HDFS و کاربرد آن
 • پردازش توزیع شده بر روی یک کلاستر هادوپ
 • معماری YARN و روش کار با آن
 • مروری بر مدل پردازشی Map-Reduce

3- مروری بر اسپارک

 • قابلیت های اسپارک
 • اکوسیستم اسپارک
 • عناصر اصلی اسپارک
 • کلاسترها و فایلها در اسپارک
 • مثالهای رایج از کاربرد آپاچی اسپارک

4- هسته اسپارک

 • معرفی و مروری بر RDD
 • منابع داده ای RDD
 • ایجاد و ذخیره سازی RDD ها و عملیات مختلف مربوط به آن
 • نوشتن یک برنامه اسپارک
 • ساخت و اجرا و توسعه یک برنامه اسپارک
 • رابط کاربری وب برای برنامه اسپارک
 • کانفیگ کردن برنامه

5- Spark SQL و Data Frame

 • کاربرد Spark SQL، Data Frame و Data Set
 • خواندن و نوشتن داده در Spark SQL
 • مفهوم Data Frame, Data Set و  SQL API
 • بهینه سازی Catalyst Query
 • فرایند ETL و ELT در اسپارک
 • ساخت دیتافریم ها
 • تبدیل بین دیتافریم ها و RDD ها
 • کوئری زدن با دیتافریم
 • کوئری زدن با SQL
 • الحاق (Join) کردن دیتافریم ها
 • مفهوم Caching
 • مصورسازی

6- Spark Machine Learning

 • الگوریتم های تکرار شونده در آپاچی اسپارک
 • Built-in Featurizing & Algorithms
 • Spark ML and MLlib Pipeline API
 • NLP/Text Classification with Logistic Regression
 • Cross-Validation and Grid Search for Hyperparameter Tuning
 • شاخص های ارزیابی
 • خوشه بندی با الگوریتم K-Means
 • استراتژی های پارتیشن بندی داده
 • شبکه های عصبی
 • یکپارچه سازی اسپارک با Scikit-learn

7- Spark Structured Streaming

 • Introduction Structured Streaming
 • Streaming Sources and Sinks
 • Structured Streaming APIs
 • Windowing & Aggregation
 • Check pointing
 • Watermarking
 • Reliability and Fault Tolerance

برای مشاهده برنامه زمانی این دوره در تقویم آموزشی دایکه کلیک کنید.