مشاوره رایگان

با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف، نیاز به خودکار سازی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، روند فزاینده‌ای داشته است. دانش هوش مصنوعی به عنوان یکی از  راهکارهای اصلی برای رفع این نیازها، از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشینی استفاده میکند.

کد دوره: ML-1801

 • مدت دوره: 24 ساعت
 • مخاطب دوره: دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان علاقه منده به حوزه داده
 • دوره های پیش نیاز: آشنایی مقدماتی با مفاهیم علوم داده
 • مدرسین دوره: دکتر کیهانی پور

دستاورد دوره

در واقع، میتوان یادگیری ماشینی را به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای پایه برای هوشمندسازی فرآیندها در کاربردهای مختلف، بکار گرفت. این دوره آموزشی، به معرفی روشهای اصلی حوزه یادگیری ماشینی، میپردازد. درواقع شما در این دوره مبانی و تئوری تکنیکهای مختلف یادگیری ماشین را آموخته و با الگوریتمهای متعددی که برای هر تکنیک وجود دارد آشنا می شوید. هدف اصلی برگزاری این دوره ایجاد یک تسلط نسبی بر مبانی ریاضی الگوریتمها بوده و روشهای پیاده سازی و کاربرد آنها را در دوره داده کاوی در پایتون خواهید آموخت.

محتوای دوره

کلیات و مفاهیم پایه در یادگیری ماشین

 • تعاریف
 • یادگیری تحت نظارت
 • یادگیری بدون نظارت

دسته بندی (Classification)

خوشه بندی (Clustering)

 • تکنیک های محاسبه فاصله بین انواع ویژگی ها
 • روش خوشه بندی K-Means
 • روش خوشه بندی K-Medoids
 • روش های خوشه بندی سلسله مراتبی (Hierarchical)
 • شاخص های ارزیابی فرآیند خوشه بندی

مرور روش های کلاسیک در یادگیری ماشین

 • یادگیری مبتنی بر نمونه ها Learning based-Instance
 • یادگیری مبتنی بر قواعد Learning based-Rule
 • یادگیری مبتنی بر نظریه احتمالات (Bayesian Learning)
 • درخت تصمیم
  • الگوریتم ID3
  • الگوریتم C4.5

معرفی کلی روش های یادگیری مبتنی بر حسابگری زیستی

 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه های عصبی

ترکیب دسته بندها (Combining Classifiers)

 • روش Bagging
 • روش Boosting
 • روش AdaBoost

یادگیری تقویتی – Reinforcement Learning

 • معرفی مفاهیم پایه (Agent, Action, Policy,…)
 • روش های انتخاب کنش
 • روش برنامه ریزی پویا
 • روش تقویتی مونت کارلو
 • روش های یادگیری تعاملی

برای مشاهده برنامه زمانی این دوره در تقویم آموزشی دایکه کلیک کنید.