این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است.

کد دوره: ISM-1801

داده کاوی

آموزش جامع داده کاوی در spss modeler

 • مدت دوره: 40 ساعت
 • مخاطب دوره: دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان علاقه‌مند به حوزه داده
 • دوره های پیش نیاز: آشنایی مقدماتی با مفاهیم علوم داده
 • مدرسین دوره: زهرا ذوالقدر . محمد روزبه

دستاورد دوره

شرکت کنندگان پس از پایان دوره، توانایی شناخت درست و تعریف مسائل در چهارچوب ادبیات داده کاوی را خواهند داشت. همچنین می توانند مطابق با استاندارد اجرایی DM-CRISP پروژه های داده کاوی را بصورت گام به گام پیش برده و از قابلیت های نرم افزار پیشرفته SPSS Modeler در انجام فعالیت های خود استفاده نمایند.

محتوای دوره

 بخش اول: آشنایی با داده کاوی و ضرورت آن به عنوان یک روش حل مساله 

 • ضرورت، پیشینه، تعاریف
  • چرا داده کاوی؟
  • جایگاه داده کاوی نسبت به سایر متدها
  • ویژگی های داده کاوی و عوامل موفقیت آن
  • کاربردهای بالقوه داده کاوی
 • مروری بر ادبیات داده کاوی و وظایف آن
  • روش های یادگیری با راهنما و بدون راهنما
  • وظایف شش گانه داده کاوی
 • آشنایی با نرم افزار های داده کاوی؛ تفاوت ها و نقاط قوت و ضعف هر کدام
 • معرفی استانداردهای موجود در داده کاوی
 • داده کاوی چگونه کار می کند؟  آشنایی با فرآیند استاندارد داده کاوی CRISP-DM
 • ارائه نمونه های موردی از پروژه های داده کاوی

بخش دوم: شناسایی و آماده سازی مقدماتی داده ها

 • جمع آوری داده ها در محیط نرم افزار
  • فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler14.2
  • یکپارچه سازی داده ها
 • بررسی کیفیت داده ها و پاکسازی
  • بررسی شاخص های کیفی داده ها و نحوه برخورد با آنها
  • تشخیص رکوردهای پرت با استفاده از آنالیز چندمتغیره Anomaly Detection
 • کاهش ابعاد داده ها و ساخت شاخص ها
  • کاهش ابعاد سطری داده ها
  • انتخاب ویژگی های موثر (Feature Selection)
  • تعریف شاخص های مرتبط و ایجاد آنها

بخش سوم: مدل های پیش بینی کننده 

 • مدل های مبتنی بر قانون
  • طبقه بندی: انواع درخت های تصمیم
  • استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
 • مدل های جعبه سیاه
  • ساخت مدل های پیش بینی کننده با شبکه های عصبی مصنوعی
 • استنتاج مبتنی بر مورد
  • بررسی مدل K- نزدیکترین همسایگی (KNN)
 • مدل های تجمیعی (Bagging, Boosting, Ensemble)
 • استفاده از ابزار مدلسازی پیش بینانه اتوماتیک و رتبه بندی مدل ها
 • ارزیابی پیشرفته مدل های پیش بینی کننده (بررسی شاخص های ماتریس پریشانی و نمودارها)

بخش چهارم: مدل های بدون راهنما

 • انواع تکنیک های خوشه بندی ( بررسی الگوریتم های K-Means و Two-Step)
 • ارزیابی مدل های خوشه بندی
 • استفاده از ابزار مدلسازی خوشه بندی اتوماتیک و رتبه بندی مدل ها
 • قوانین پیوند (بررسی الگوریتم Apriori و استفاده از گراف Web)

برای مشاهده برنامه زمانی این دوره در تقویم آموزشی دایکه کلیک کنید.