مشاوره رایگان

زیر سامانه مانیتورینگ رفتار مالی در DaycherFIN، عملیات بخش بندی رفتارهای مالی و اعتباری، مانیتورینگ تغییرات  آنها و ارائه لیست های عملیاتی از مشتریان هدف را به همراه انواع گزارشات مدیریتی و مقایسه ای فراهم می سازد. بر اساس گزارشات این سامانه، می توانید اقدام به طراحی محصول برای گروه های هدف نمائید، ریسک اعتباری مشتریانتان را کنترل و رصد کرده و مشتریان غیر نرمال و مشکوک در رفتارهای مالی را شناسایی و مانیتور کنید.

حتما برایتان پیش آمده که بخواهید بدانید…

  • در بانک ها و موسسات مالی مشتریان خوب چگونه شناسایی و نگهداری می شوند؟
  • محصولات و سرویسهای مالی را بر چه اساس طراحی کنیم؟
  • ریسک مشتریان در استفاده از سرویس های مالی را چگونه کنترل نمائیم؟
  • اینکه چه محصولی را به کدام گروه از مشتریان پیشنهاد دهیم؟
  • پس از اعطای تسهیلات به مشتریان چگونه رفتار اعتباری آنها را در طول زمان رصد کرده و در زمان مناسب با حفظ تعامل با مشتری از افزایش ریسک آنها جلوگیری نمائیم؟
  • مانیتورینگ گردش نقدینگی و شناسایی کلونی ها و مافیاهای چرخه مالی جهت ردیابی موارد پولشویی چگونه انجام می شود؟
  • شناسایی افراد متقلب که علاوه بر کاهش اعتماد سایر مشتریان به آن نهاد مالی، منجر به ضررهای مالی قابل توجهی می شوند، چگونه انجام می شود؟!

همه‌ی اینها بخشی از سوالات مهم و کلیدی واحدهای طراحی محصول، مدیریت ریسک و بازرسی در سازمان های خدمات مالی هست که بایستی بر اساس رویکردهای واقع گرایانه و داده محور، پاسخ داده شوند.سامانه تحلیلی DaycherFIN با استفاده از زیرساخت پلتفرم تحلیلی داده کاوی و یادگیری ماشین برای پاسخ به سوالات فوق طراحی شده است.

DaycherFIN چگونه کار میکند؟

مشتریان در طول زمان بنا به پارامترهای متنوع و مهمی همچون شرایط اقتصادی، رفتارهای متفاوتی در زمینه مالی و اعتباری از خود بروز می دهند. شناسایی الگوهای رفتار مالی و اعتباری اولین گام در سامانه DaycherFIN است. مهمترین دستاورد در این مرحله تعیین گروه های هدف، انتخاب و پیشنهاد محصول متناسب با رفتار مالی یا اعتباری، تبیین استراتژی های هدفمند جهت ارتقای رفتار مالی یا اعتباری مشتریان و رتبه بندی اولیه مشتریان بر اساس رفتار مالی یا اعتباری آنها می باشد.

شرایط محیطی و اقتصادی از عوامل موثر در تغییر رفتارهای مالی و اعتباری مشتریان محسوب می گردد. مدیریت هوشمند رفتار مالی نیازمند مانیتورینگ و پایش تغییرات الگوهای رفتاری در طول زمان می باشد. زیرسامانه مانیتورینگ رفتار مالی در DaycherFIN، دسترسی سریع مدیران مالی بانک ها و موسسات به به‌روزترین الگوهای رفتاری جاری در مشتریانشان را فراهم می سازد.

شناسایی مشتریان هدف و اولویت دهی آنها بر اساس تغییرات رفتاری آنها، به عنوان خروجی مهم زیرسامانه مانیتورینگ رفتار مالی در DaycherFIN، لیست عملیاتی برای اجرای استراتژی های تعیین شده را آماده می سازد.

رفتار مالی مشتریان

افراد در طول زمان بر اساس شرایط اقتصادی و جریان نقدینگی خود و با توجه به اولویت های شخصی که ناشی از فرهنگ و نگرش های اقتصادی و اجتماعی آنهاست، رفتارهای خاص خود را در حوزه مالی بروز می دهند. شناسایی الگوی این رفتارها و اطلاع از گرایش عمومی مشتریان برای سازمان هایی همچون بانک ها و موسسات مالی فرصت های خوبی جهت طراحی و پیشنهاد محصولات ویژه و هدفمند ایجاد می نماید. طبیعتا شانس موفقیت محصولات مالی، در گروه های رفتاری که متناسب با محصول پیشنهاد شده باشند، بسیار بیشتر بوده و علاوه بر کاهش هزینه های مارکتینگ عمومی و شکست احتمالی، سودآوری بیشتری را تضمین می کند.

زیرسامانه مانیتورینگ رفتار مالی مشتریان در DaycherFIN به علت ماهیت دینامیک خود با شناسایی آخرین و بروزترین الگوهای رفتاری مشتریان، علاوه بر اینکه به این نیاز مهم پاسخ می دهد، بر اساس سیستم پایش و مانیتورینگ موجود در آن امکان شناسایی گروه های هدف و همچنین تراکنش های مشکوک به تقلب را نیز ایجاد می کند. این الگوها که بطور مداوم توسط سامانه در حال بروزرسانی می باشند، زیرساخت لازم جهت برقراری سامانه های کشف تقلب بلادرنگ (RealTime) را نیز فراهم می کنند.

رفتار اعتباری مشتریان

ارائه تسهیلات به مشتریان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. البته این موضوع به شرط بازگشت به موقع تسهیلات در قالب اقساط تعریف شده می باشد. بنابراین بانک ها و موسسات مالی در هنگام ارائه تسهیلات سعی در اعتبارسنجی مشتریان نموده تا ریسک موجود در ارائه این خدمات را به حداقل برسانند. با اینحال در حال حاضر درصد قابل توجهی از منابع بانکی نکول شده و به چرخه مالی آن بانک یا موسسه بر نمی گردد.

زیرسامانه مانیتورینگ رفتار اعتباری مشتریان در DaycherFIN جهت مدیریت ریسک مشتریان پس از دریافت تسهیلات بکار می رود. مشتریان بنا به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای رفتارهای مختلفی در نحوه بازپرداخت تعهدات خود می باشند. این سامانه با شناسایی الگوهای اعتباری و همچنین مانیتورینگ تغییرات الگوها و تغییرات رفتار اعتباری هر مشتری در طول زمان، نحوه تدوین استراتژی های تعامل با مشتریان بدحساب و همچنین زیرساخت رتبه بندی اعتباری مشتریان را برای مدیران و کارشناسان مدیریت ریسک اعتباری فراهم می سازد.