پیاده سازی یک پروژه داده کاوی مستلزم شناخت روی ماهیت مساله، تسلط بر مفاهیم پایه، مهارت کار با ابزارهای مختلف و داشتن رویکرد حل مساله می باشد. اما اگر بخواهید پروژه داده کاوی موفقی داشته باشید باید از بینش تجربی مناسبی در این حوزه برخوردار باشید. گروه داده کاوی دایکه آماده است تا در پروژه های سازمانی، شما را همراهی نموده و تجربه موفق چندین ساله خود را در قالب مشاوره در اختیارتان بگذارد.

گروه داده کاوی دایکه در طول فعالیت چندین ساله خود در تمامی مراحل انواع پروژه های داده کاوی شامل پروژه های سازمانی یا دانشگاهی، در کنار شرکت ها، سازمان ها و محققین حوزه دانشگاه حضور داشته و در تعریف پروژه، آموزش متخصصان و تعیین استراتژی حل مساله، قدم به قدم به سازمان ها و شرکت ها مشاوره داده و تجربیات خود را به آنها منتقل نموده است.

اما در حال حاضر به دلیل همزمانی اجرای پروژه های مختلف، میزان مشغله کارشناسان فنی گروه به گونه ایست که امکان ارائه خدمات مشاوره تخصصی تنها به سازمان ها و شرکت ها میسر بوده و از ارائه مشاوره جهت پروژه های دانشگاهی معذور می باشیم.