یادگیری ماشین

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2 میلیون و 520 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف، نیاز به خودکار سازی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، روند فزاینده‌ای داشته است. دانش هوش مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رفع این نیازها، از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشینی استفاده میکند.

درباره دوره

میتوان یادگیری ماشین را به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای پایه برای هوشمندسازی فرآیندها در کاربردهای مختلف، به کار گرفت. این دوره آموزشی، به معرفی مفاهیم و روشهای اصلی حوزه یادگیری ماشین می‌پردازد. درواقع شما در این دوره مبانی و تئوری تکنیکهای مختلف یادگیری ماشین را آموخته و با الگوریتمهای متعددی که برای هر تکنیک وجود دارد آشنا می شوید. هدف اصلی برگزاری این دوره ایجاد یک تسلط نسبی بر مبانی ریاضی الگوریتمها  و روشهای پیاده سازی و کاربرد آنها  در محیط Python می باشد.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم