متقاضیان شرکت در دوره ها/مسیرهای آموزشی دایکه لطفا به نکات اشاره شده در زیر توجه نمایید. قابل ذکر است که ثبت نام قطعی در هر یک از دوره ها به معنای پذیرفتن تمامی شرایط می باشد:

  • شرکت در دوره ها، منوط به ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه نفرات مشخص شده می باشد.
  • در صورتیکه برنامه قطعی شده هر یک از مسیرها یا دوره های ثبت نام شده، به هر دلیلی از طرف گروه دایکه کنسل گردد، ۱۰۰% هزینه های پرداخت شده مسترد خواهد شد.
  • در صورت اعلام انصراف از آیتم ثبتنامی تا یک هفته قبل از شروع دوره، ۱۰۰% مبلغ هزینه مسترد خواهد شد.
  • در صورت اعلام انصراف از آیتم ثبتنامی بین ۲ تا ۶ روز کاری قبل از شروع دوره، ۵۰% مبلغ هزینه مسترد خواهد شد.
  • در صورت اعلام انصراف از آیتم ثبتنامی ۱ روز کاری قبل از شروع دوره و یا عدم حضور در کلاس، هیچ گونه هزینه ای به متقاضی مسترد نخواهد شد و ثبت نام وی برای یک دوره بعد و با هماهنگی شرکت محفوظ خواهد بود.
  • برای دوره های مستقل (حضوری یا غیرحضوری)، در پایان هر دوره گواهینامه حضور در دوره به شرکت کنندگانی که حداقل در ۷۵ درصد جلسات دوره (حضوری یا آنلاین) حضور داشته باشند، اعطا خواهد شد.
  • برای مسیرهای آموزشی (حضوری و غیرحضوری)، گواهینامه مهارتی ارائه خواهد شد که صدور آن منوط به ارائه پروژه پایانی و اخذ حدنصاب موردقبول نمره ارزیابی از طرف مدرسین می باشد.
  • کلیه شرکت کنندگان غیرحضوری جهت دریافت گواهینامه پایان دوره ملزم می باشند تا در جلسات آنلاین رفع اشکال تعیین شده از طرف شرکت، حضور پیدا کنند.
  • هرچند رویکرد گروه داده کاوی دایکه سعی در تهیه فایل ویدئویی جلسات دوره های نرم افزاری و ارائه آنها به شرکت کنندگان عزیز می باشد، اما تعهدی در این مورد نخواهد داشت و درصورت پیش آمدن مشکلات فنی خود را ملزم به این امر نمی داند.
  • گروه دایکه مسئولیتی در قبال ارسال گواهینامه یا سایر مستندات احتمالی دوره ها برای شرکت کنندگان نخواهد داشت و مراجعه حضوری جهت دریافت آنها و یا ارسال آن از طریق پست یا پیک بر عهده شرکت کنندگان می باشد.