آموزش گام‌به‌گام زبان R (بخش اول: پیش‌گفتار، نصب و راه‌اندازی)