وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
شروع دوره را کلیک کنید..
داده کاوی یک نرم افزار نیست؛ داده کاوی یک تکنیک نیست؛ داده کاوی یک الگوریتم نیست؛ داده کاوی، فرآیند حل مساله داده محور هست. مجموعه اقدامات، ابزارها، شناخت کسب و کار زمینه ای و روشهای آماده سازی داده تا مدلسازی و ارزیابی، بر اساس متدهای متنوع در علوم آمار و کامپیوتر که در یک چارچوب و متدولوژی مشخص برای حل مساله بکار می رود، فرآیند داده کاوی را شکل می دهد.

درباره دوره

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان و محققان با چگونگی پیاده سازی فرآیند داده کاوی از قبیل آماده‌سازی داده ها و ساخت مدل های پیشبینانه در نرم افزارهای تخصصی داده کاوی طراحی شده است. درک درست از صورت مساله های مختلف این حوزه و دستیابی به یک بینش جامع نسبت به روش حل مساله، شما را آماده میکند تا در ادامه این مسیر با نگاه بازتری گام بردارید. ابزار Python برای پیاده سازی عملی این کورس مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشنیاز این کورس آمار برای علم داده بوده و در قالب مسیر آموزشی تحلیلگر داده محور آمادگی لازم برای موقعیت شغلی تحلیلگر داده محور را فراهم می کند.

مسیر آموزشی تحلیلگر داده محور گام اول مسیر دانشمند داده دایکه می باشد.

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم