علم داده کاربردی در پایتون

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1 میلیون 440 هزار تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
هفته اول
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم